Τι σημαίνει CSA


CSA σημαίνει :
Community Supported Agriculture δηλαδή
Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία
ή αλλιώς Αλληλέγγυα Γεωργία

  Το CSA είναι μια αμοιβαία επωφελής σχέση ανάμεσα σε ένα τοπικό αγρόκτημα και μια κοινωνία ανθρώπων που λαμβάνει τα τρόφιμα που παράγει το αγρόκτημα. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε ένα CSA έρχονται πιο κοντά στη φύση και στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων αφού έχουν για συνέταιρο ένα "δικό τους" αγρότη.
  Με το CSA γίνεται μια συνεργασία ανάμεσα σε έναν παραγωγό και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τα προϊόντα του. Με τι συμφωνία αυτή ο αγρότης-παραγωγός εξασφαλίζει ότι ο κόπος - παραγωγή του δεν θα πάει χαμένος και ο καταναλωτής είναι σίγουρος για το προϊόν που θα φάει.
  Ένα CSA μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Μπορεί μία ομάδα ανθρώπων να πλησιάσει έναν παραγωγό και να τον δεσμεύσουν να καλλιεργεί γι' αυτούς ή μπορεί ένας παραγωγός να αναζητήσουν για τους μετόχους - συνεργάτες - καταναλωτές. 
  Η συνηθέστερη μορφή CSA που συναντάμε είναι η δεύτερη, όπου ένας αγρότης σχεδιάζει ένα καλλιεργητικό πλάνο και στη συνέχεια ψάχνει για τους μετόχους – καταναλωτές. Όταν τους βρει και συμφωνήσουν ο μέτοχος προκαταβάλει το ποσό της συμφωνίας και ο αγρότης πλέον έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρως το καλλιεργητικό πρόγραμμα της συμφωνίας. Όταν φτάσει ο καιρός των συγκομιδών η παραλαβή των προϊόντων γίνεται συνήθως μία φορά την εβδομάδα από το αγρόκτημα ή από κάποιο σημείο συνάντησης που έχει οριστεί από την αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου